Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 29/03/2024

Müşteri gizliliğinize yüksek önem veriyoruz. Bu nedenle, bize sağladığınız kişisel veriler titizlikle korunmaktadır. Bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası aracılığıyla, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi IP adresi ve kullanıcı aracısı bilgileri gibi kişisel verileriniz, analiz yapmak amacıyla sadece çerezler (cookies) ve benzeri teknolojiler kullanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Bu veriler bazen üçüncü taraflardan temin edilir ve meşru menfaat işleme şartına dayanarak, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde işlenir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle kullanılır. Bu veriler, sunduğumuz hizmetleri en iyi şekilde sunabilmek, hizmetlerimize erişimi ve kullanımınızı kolaylaştırmak, hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek ve yasal gereksinimler doğrultusunda hareket etmek amacıyla işlenir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerimizi yürütmek, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü taraflarla ve yasal gereklilikler doğrultusunda adli ve idari makamlara bilgi sağlamak amacıyla, gerekli teknik ve idari önlemler alınarak aktarılabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

KVKK madde 11'e göre, herkes veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        İşlenen kişisel verilere ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Daha fazla bilgi için bizimle [email protected]

adresinden iletişime geçebilirsiniz.